Algobit Laboratorium Informatyki

Kreatywny pomysł

Pierwszym etapem wytwarzania oprogramowania jest określenie wymagań. Na tym etapie określane są cele oraz szczegółowe wytyczne wobec tworzonego systemu.

W następnym etapie należy zaprojektować cały system: jego architekturę, oraz wymagania dla poszczególnych składowych.

Najważniejszym etapem jest właściwa implementacja i kodowanie. Jest to realizacja ustalonej wcześniej architektury, poprzez implementację modułów składowych jak również połączeń między nimi. Proces ten przeprowadzam w konkretnym środowisku programistycznym.

Gotowy projekt poddany zostaje testowaniu. Nastepuje tu integracja poszczególnych modułów połączona z testowaniem poszczególnych podsystemów oraz całego oprogramowania. Jeżeli chodzi o Pythona, wykorzystuję w tym celu pakiety unittest oraz pytest.

Końcowym krokiem cyklu życiowego oprogramowania jest faza konserwacji. Oprogramowanie wykorzystywane jest przez użytkowników, a ja - jako developer - dokonuję jego konserwacji poprzez usuwanie powstałych na wcześniejszych etapach błędów i rozszerzaniu funkcji tego oprogramowania.

Charakterystyka

  • Wymagania
  • Projektowanie
  • Kodowanie
  • Testowanie
  • Konserwacja
URL http://goo.gl/1orVY6
Udostępnij